Velkommen

Med udgangspunkt i virksomhedens sociale kapital skabes innovation og vidensdeling. Det psykiske arbejdsmiljø forbedres i dette arbejde og antallet af sygedage kan nedbringes.
Kerneopgaven skal løses af robuste medarbejdere og det kræver kompetenceudvikling.
Værdidrøftelser og professionelle handleplaner øger kvaliteten og arbejdsglæden.
Forebyggende arbejde i form af voldspolitik og beredskabsplaner kan sammen med nænsom voldsforebyggelse stoppe volden og arbejdsskader. Magtanvendelser kan minimeres når medarbejderne har de rette kompetencer og klare retningslinjer.
Den mentaliserende tilgang i samarbejdet med det udadreagerende menneske viser nye muligheder og øger kvaliteten i relationen.

 

 

LÆS HER: Succes med at forebygge vold